Spotkania


Gość I. Salonu (17.04.2008) - Pan Bartosz Szydłowski - absolwent "Trójki", dyrektor Teatru Łaźnia Nowa

Gość II. Salonu (29.05.2008) - Pani Jolanta Pyś-Miklasz

Gość III. Salonu (12.06.2008) - Formacja Chatelet

Gość IV. Salonu (18.02.2008) - Czesław Mozil

Gość V. Salonu - dr Marek Karwala - badacz i krytyk literatury współczesnej, adiunkt w Instytucie Filologii Polskiej w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Wykład na temat: Potęga smaku, czyli o twórczości Zbigniewa Herberta.

Gość VI. Salonu - Kabaret PUK

Gość VII. Salonu (12.03.2009) - senator Jarosław Gowin. Dyskusja wokół tematu: Od wolności do solidarności, od solidarności do wolności.

Gość VIII. Salonu (23.04.2009) - Pan Adam Miklasz. Spotkanie autorskie, promujące powieść emigracyjną:Polska szkoła boksu.

Gość IX. Salonu (05.06.2009) - Pan Maciej Miezian i Pan Antoni Downar.
"04.06.1989 - w mojej pamięci: postaci, miejsca wydarzenia" to temat wspomnień i przedmiot dyskusji w której wzieli udział Goście: Pan Maciej Miezian i Pan Antoni Downar oraz przedstawiciele pokoleń uczniów, absolwentów, profesorów "Trójki".

Gość X. Salonu (29.10.2009) - Pani red. Renata Radłowska. - dziennikarka, autorka, książki reportażowej "Nowohucka Telenowela".

Gość XI. Salonu (18.02.2010) - Pan red. Jan L. Franczyk

Gość XII. Salonu (7.10.2010) - Pan dr Mateusz Skucha

Gość XIII. Salonu (24.02.2011) - Pan dr Stanisław Bortnowski

Gość XIV. Salonu (17.03.2011) - Pani Magdalena Miklasz

Gość XV. Salonu (28.04.2011) - prof. Aleksander Trębacz

Gość XVI. Salonu (17.11.2011) - Pan Andrzej Pilipiuk

Gość XVII. Salonu (08.03.2011) - Pani Ewa Lipska

Gość XVIII. Salonu (14.06.2012) - Pan Adam Miklasz

Gość XIX. Salonu (14.03.2013) - Pani prof. dr hab. Jolanta Antas

Gość XX. Salonu (16.01.2014) - Pan Paweł Daniel Zalewski

Gość XXI. Salonu (12.06.2014) - Pani prof. dr hab. Jolanta Antas