Trójkowe Czwartki

„ Życie każdego człowieka jest opowiadaniem jakiejś prawdy”
[ ks. Jóżef Tischner]

Trójkowe Czwartki, czyli salon myśli, pasji i wyobraźni – tak określamy organizowane w „Trójce”, cykliczne spotkania uczniów, absolwentów, profesorów z pasjonatami różnych dziedzin (literatura, film, teatr, media), którzy w bezpośredniej rozmowie opowiadają o swoich drogach odkrywania i rozwijania artystycznych pasji.

Gośćmi Salonu mogą być również badacze i krytycy sztuki, politycy, oferujący nam swoje oceny i interpretacje najnowszych zjawisk współczesnej kultury i życia społecznego, ale także niezwykłe osobowości, z istotnych względów, ważne dla młodych ludzi. Przede wszystkim więc to uczniowie decydują o tym, kogo zapraszamy do „Trójki”, pozostawiając w skrzynce kontaktowej Trójkowych Czwartków zgłoszenia nazwisk oczekiwanych przez nich osób.

Wśród zapraszanych mogą się znaleźć również nasi uczniowie, absolwenci, bo właśnie tutaj – w sali Pod Oknem jest miejsce do promocji wszystkich cennych ich artystycznych dzieł, np.: wydawanych tekstów, malowanych obrazów, komponowanych utworów.

Salon więc to miejsce dobrej zabawy, artystycznej kreacji, twórczej dyskusji, a jej ton- raz bardziej poważny, innym razem bardziej humorystyczny- uzależniony jest od zapraszanych gości oraz nastawienia wszystkich uczestników danej imprezy.

Inauguracyjne spotkanie miało miejsce w trzeci kwietniowy czwartek - 17.IV.2008, a pierwszym gościem Salonu był pan Bartosz Szydłowski- absolwent „Trójki”, reżyser, pomysłodawca, twórca i dyrektor Teatru Łaźnia Nowa – niezależnej sceny teatralnej, miejsca interesujących projektów, atrakcyjnych nie tylko dla mieszkańców Nowej Huty. Pytania kierowali do gościa zarówno Gospodarze tego miejsca: uczeń Michał Bogumirski-Gołdyn i prof. Beata Nawrot, jak i ci spośród uczniów, którzy, zafascynowani teatrem – podobnie jak kiedyś Pan Bartosz - sztukę reżyserii i aktorstwa pragną w przyszłości zgłębiać.

Bohaterką drugiego Salonu była Pani Jolanta Pyś-Miklasz – twórczy nauczyciel języka polskiego i – jakże lubiany przez młodzież „Trójki” – wychowawca, ale także animatorka kultury Krakowa i Dynowa , dusza artystyczną, która część swojego serca pozostawiła w naszej Szkole. Właśnie to spotkanie zgromadziło wielu absolwentów „Trójki”: uczniów i wychowanków Pani Profesor, dla których przeszłość – nie tylko ta uczniowska- ożyła w Czwartkowych rozmowach, prowadzonych do późnego wieczora.

W kolejny Trójkowy Czwartek Salon na chwilę przeobraził się w kabaretową scenę, a to dzięki Formacji Chatelet. Wywiad, prowadzony z dużą maestrią przez Kamilę Kwolek i Grzegorza Gawłowskiego z tworzącymi dziś tę Formację: Adamem Małczykiem, Adamem Grzanką, Maciejem Pałubskim, Askaniuszem Petynką, nieustannie balansował między powagą badaczy, zgłębiających sztukę kabaretową a krotochwilnym humorem aktorów-kabareciarzy, którzy w efektownej formie odpowiadali na kolejne pytania, bawiąc wszystkich zebranych. W podobnym nastroju przebiegało spotkanie z Czesławem Mozilem, który rozmowę z uczestnikami salonu uatrakcyjnił, śpiewając swoje charakterystyczne songi przy dźwiękach harmonii.

Gośćmi Trójkowego Salonu byli również badacze literatury: pan dr Marek Karwala w roku Herbertowskim przybliżał nam twórczość autora „Przesłania Pana Cogito”, natomiast pan Mateusz Skucha w roku poświęconym Czesławowi Miłoszowi interpretował wiersze naszego noblisty.

Nastrój zadumy i refleksji panował wśród uczestników specjalnego spotkania, jakie zorganizowane zostało w czwartek, 4.06.2009 - w 20. rocznicę pierwszych częściowo wolnych wyborów w Polsce. Emocje i, wypowiadane w Salonie, myśli łączyły pokolenia: uczniów, absolwentów i profesorów, którzy, odwołując się do wspomnień i wiedzy zaproszonych gości (Macieja Mieziana - historyka sztuki, znawcy współczesnych i historycznych realiów Nowej Huty, Antoniego Downara - cenionego nauczyciela historii w IIILO, współtwórcy Nauczycielskiej Solidarności) próbowali dociec, co wydarzyło się w 1989 roku w Polsce i zrozumieć fenomen owych czasów.

W roku jubileuszu 60. rocznicy powstania Nowej Huty w sali Pod Oknem dyskutowała z uczniami pani red. Renata Radłowska, przybliżając wszystkim zebranym bohaterów swej książki - reportażowej: Nowohucka telenowela.

Szczególnie radosna atmosfera panowała na spotkaniach z naszymi absolwentami, którzy tutaj w gościnnych progach Trójkowego Salonu promowali swoje książki (Adam Miklasz), opowiadali o swoich pierwszych sukcesach reżyserskich (Magdalena Miklasz), ale także dzielili się swoim doświadczeniem i wiedzą (red. Jan L. Franczyk).

28.04.2011Trójkowy Czwartek Nocą - spotkanie z prof. Aleksandrem Trębaczem - astronomem, członkiem Polskiego Towarzystwa Milośników Astronomii, zalozycielem Mlodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego w Niepołomicach. Dzięki teleskopom, przywiezionych z Niepołomic oglądaliśmy niebo,poszukując odpowiedzi na pytania: „Dlaczego Wszechświat jest kosmosem a nie chaosem?”, „czy język matematyczny jest jedynym „alfabetem”, służącym do czytania Wszechswiata?”

17.11.2011 - Spotkanie z A. Pilipiukiem, w czasie którego odkrywaliśmy zagadki Jakuba Wędrowycza, ale także tajemnice cudownego notesu Pilipiuka, w którym znajduje się ponad sto pomysłów na nowe powieści.

8.03.2012 - W Salonie gość szczególny: Ewa Lipska - wybitna poetka, felietonistka, radca ambasady i dyrektor Instytutu Polskiego w Wiedniu, autorka interesujących „Rozmów nocą”, prowadzonych w Radiu Kraków.

Dzięki pytaniom wielu uczniów, skierowanych do Wielkiej Damy Poezji Polskiej dowiedzieliśmy się między innymi: jakie osoby i dzieła sztuki odgrywały w życiu Poetki najważniejszą rolę, jakie czynniki - poza tym najważniejszym: przeżywaniem choroby, zagrażającej życiu - były powodem Jej "osobności" artystycznej w czasach Nowej Fali. Nastrój uczty artystycznej, a zarazem bezpośredniej rozmowy na temat miłości i śmierci, wolności i przemijania, ale także oceny współczesnej cywilizacji stworzyła Pani Ewa Lipska, obalając ów stereotypowy dystans między artysta a publicznością. Moc kruszenia tego początkowego dystansu miała nie tylko niezwykle ciepła, przyjazna osobowość Poetki i teksty przez nią samą czytane, ale także te Jej utwory- śpiewane przy dźwiękach gitary przez uczniów Trójki.

14.06.2012 - Adam Miklasz - XVIII Salon przekształcił się w biało-niebiesko-granatowa "strefę kibiców twórczości Adama Miklasza" - absolwenta Trójki, który odwiedził po raz kolejny swą dawna szkolę, by zaprezentować druga już autorską powieść, pt.: "Ostatni mecz". Utwór ten- poświęcony meandrom historii klubu sportowego HKS Hutnik oraz jego kibicom- stał się powodem ożywionej dyskusji m. inn. na temat sportu w Nowej Hucie, historii piłki nożnej oraz problemu Nowej Huty jako tzw. "malej ojczyzny". Uczniowie, zainteresowani literaturą, swemu starszemu koledze zadawali pytania, dotyczące m.inn. jego warsztatu twórczego oraz przyczyn pisania. Odpowiedzi Gościa były szczere, często podane w humorystycznej formie, co niewątpliwie sprzyjało tworzeniu atmosfery przyjaźni i bliskości.

14.03.2013 - Gościem XIX. Salonu Trójkowe Czwartki była pani prof. dr hab. Jolanta Antas - absolwentka Trójki, językoznawca, profesor UJ, działaczka ruchu opozycyjnego lat 80-tych. W spotkaniu z Panią Profesor (oprócz licznie zgromadzonych uczniów, profesorów i Dyrekcji Trójki) uczestniczyła również jej wychowawczyni – pani prof. Helena Apostolska, której wspomnienia tamtych szkolnych lat rozpoczęły pierwszą część rozmowy z Gościem. Atmosferę całego spotkania budowała barwna osobowość Pani Profesor Antas. Jej odpowiedzi na pytania uczestników XIX. Salonu układały się w emocjonującą opowieść, o tym, jak wraz z innymi tworzyła ruch opozycyjny w Krakowie: redagując i kolportując podziemne czasopisma ("Hutnik" i "Miesięcznik Małopolski"), pełniąc rolę pośrednika między środowiskiem Solidarności Huty im. Lenina a opozycją na UJ, cierpiąc wraz z innymi uwiezionymi za swe wolnościowe działania, uderzające w PRL-owska władzę. Ta część spotkania okazała się więc niezwykłą lekcją najnowszej historii, w którą z ciekawością wsłuchiwali się szczególnie najmłodsi uczestnicy Salonu. Kolejne pytania, stawiane Pani Antas, ujawniły jej drugą, równie ważną sferę życia: pracę naukową. Jako językoznawca Pani Profesor zaciekawiła wszystkich swymi naukowymi odkryciami na temat językowych mechanizmów kłamstwa. Tak więc w XIX. Salonie Trójkowe Czwartki nastrój historycznej, emocjonującej opowieści łączył się z naukową refleksją, okraszoną humorem, a to dzięki nieznacznym poruszeniom drugiego Gościa Salonu, jakim była Fraszka, pies Pani Profesor - Jej nieodłączny towarzysz, również w akademickich wykładach.

16.01.2014 - W spotkaniu z panem Pawłem Danielem Zalewskim pasjonatem podróżowania i fotografowania udział wzięli nie tylko uczniowie z klas o profilu turystycznym, ale wszyscy zainteresowani wędrówkami po egzotycznych miejscach, dla których fotografia jest sposobem artystycznego utrwalania tych niezwykłych chwil, przeżyć, spotkań z owych podróży. Dzięki barwnym opowieściom Gościa i jego artystycznym zdjęciom z różnych wypraw wszyscy zgromadzeni w XX. Salonie Trójkowe Czwartki mogli odczuć klimaty jakże odmiennych kulturowo miejsc, takich jak Mongolia, Indie, Sri Lanka, Tajlandia czy Syberia. Uczestnicy Salonu dowiedzieli się m. inn o tym jak wyglądają lankijskie zaręczyny na Cejlonie, dlaczego wielu mieszkańców Kairu żyje na cmentarzu, w jakiej kulturze nazwanie mężczyznę Babą jest oznaką szacunku, godności, a nawet świętości.

12.06.2014 - Pani prof. dr hab. Jolanta Antas ponownie odwiedziła Trójkę. Tym razem powodem spotkania była Jej nowa książka: "Rozmowy z psem, czyli o międzygatunkowej komunikacji". Tak więc w XXI Salonie zgromadzili się Trójowi miłośnicy psów, by poszukiwać odpowiedzi na pytania: czy pies ma duszę, w jaki sposób przebiega komunikacja między nami a naszymi psami, jak ważne są zasady, ustalane przez nas w relacji z psim przyjacielem. Pani Profesor w sposób prosty i bezpośredni, często z dozą humoru, odpowiadała na te i inne pytania, odwołując się nie tylko do swej naukowej ( językoznawczej) wiedzy, ale przede wszystkim do życiowych doświadczeń - bycia towarzyszem pięciu psów. Fraszka, leżąca blisko stołu, przy którym Pani Profesor siedziała, tylko raz nie zgadzała się z wypowiedzią swej Pani…

Salon Trójkowe Czwartki poprzez rozmowy, dyskusje, wykłady, wernisaże pomaga młodym ludziom:

  • odkrywać i rozwijać swoje zainteresowania i poznawcze pasje,
  • kształcić umiejętności świadomego uczestnictwa w kulturze („wysokiej” i „niskiej”),
  • animować różnorodne projekty artystyczne,
  • kształtować kreatywne postawy ku wyższym wartościom (Dobro, Prawda, Piękno).

Goście Salonu poprzez swoje życiowe narracje odkrywają przed nami tę piękniejszą stronę świata.... Zapraszamy!